برگزاری انتخابات کمیته شعبه شرق

انتخابات کمیته نمایندگان در شعبه شرق در مورخ 12 آذر 1397 باحضور 50% نمایندگان و مسئول محترم شعبه و اعضای هیات مدیره انجمن در محل شعبه شرق برگزار گردید . ضمن عرض تشکر از برگزارکنندگان مراسم و قدردانی از اعضای کمیته قبلی ، آقای علی روشنی ، آقای محسن عامری و آقای مصطفی احمد لو ، در انجام امورات محوله در طی سه سال گذشته ،  به منتخبین جدید  تبریک عرض نموده و امیدوار است ، با فعالیت کمیته و مشارکت اعضا ، شاهد توسعه امور صنفی باشیم . منتخبین به ترتیب آرا به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 

1- آقای وحید راشدی کد نمایندگی 21371

2- خانم فهیمه گائینی کد نمایندگی 21572

3- خانم سحر آسانی کد نمایندگی 21825