برگزاری جلسه کارگروه مشترک بیمه های عمر و پس انداز

 در روز سه شنبه 15 بهمن 1398 جلسه کارگروه بیمه های عمر و پس انداز در دفتر مدیریت با حضور مدیریت محترم آقای سربخشیان ، معاونت های محترم خانم موسوی ، آقای فقیه و خانم کیهان و آقایان طهماسب میرزا ، فرجودی ، هنرور و عربلو اعضای کارگروه مشترک انجمن های صنفی شرکتهای نمایندگی و استان تهران برگزار شد .

آقای سربخشیان ، با عرض تبریک به مناسبت تشکیل دبیرخانه مشترک انجمن ها ، انجام این کار را هوشمندانه دانسته که از برگزاری جلسات مشابه و متعدد جلوگیری ، خواهد شد .

در ادامه ایشان ، رشد فروش بیمه نامه های عمر در تهران را علی رغم جایگاه و اهمیت شبکه فروش در استان تهران ، در مقایسه با سایر شهرها ، مناسب ندانسته و توجه حضار را به طراحی تیم سازی و توجه به آیین نامه 96 جلب نموده و از کارگروه درخواست نمودند با ارائه پیشنهادات خود ، زمینه رشد و توسعه فروش بیمه نامه ها را فراهم آورند .

در ادامه در خصوص ، هدف تشکیل کارگروه ، بهبود فرآیند صدور ، کاهش اوراق ، وصول حق بیمه با دستگاه پوز ، ارائه محصول جدید با همکاری کارگروه ، تغییر در پوشش ها و ارائه درمان انفرادی ، آسیب شناسی عدم فروش قابل توجه بیمه نامه ، مطلوب تر شدن برگزاری جشنواره ، بررسی عملکرد رقبا خصوصا در ارائه بیمه نامه های مستمری ، ارائه محصول بر اساس نیاز بازار ، گفتگو و تبادل نظر شد .

در پایان اعضای کارگروه به مدیریت محترم پیشنهاد نمودند :

با توجه به ظرفیت های بالای انجمن ها از قبیل : توانایی نمایندگان با تجربه ، سایت و شبکه های مجازی و فضای آموزشی استفاده نموده و خصوصا با همکاری فی مابین ، قدم های موثری در آموزش نمایندگان در حوزه بازاریابی و فروش بردارند لازم به ذکر است طبق توافق انجام شده با مدیریت محترم ، جلسات کارگروه به طور مستمر در سومین سه شنبه هر ماه برگزار می گردد .