گزارش هیئت مدیره - شماره 16- بهمن 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه  : 1  جلسه

 

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا استان تهران در مورخ 95/11/26برگزار گردید و برخی از موارد مورد بررسی در جلسه فوق بشرح ذیل بحضور همکاران محترم اطلاع رسانی می گردد.

  • با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 1395 نامه سود و مشارکت در منافع تنظیم و به حضور معاونت محترم مدیرعامل جناب آقای حسینی ارسال گردید.
  • مجدداً جهت پیوستن به کانون سراسری بحث و تبادل نظر انجام و نتیجه جلسه با انجمن شرکتها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  • مقرر گردید همانند سال گذشته هیئت مدیره به مدیریتهای حریق،اتومبیل،فن آوری و ... مراجعه و درخواست همکاری بیشتر این مدیریتها را جهت همکاران نماینده در روزهای پایان سال داشته باشد.
  • در خصوص بیمه درمان تکمیلی همکاران نماینده بحث و تبادل نظر انجام شد.

 

سعید شمسعلی

دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا (استان تهران)