گزارش هیئت مدیره - شماره 14- آذر 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه  : 2  جلسه

 

جلسه هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی با جناب آقای حسینی معاون محترم مدیر عامل در توسعه بازار و شبکه فروش در مورخ 1395/9/21 برگزار گردید.  در این جلسه ضمن تبریک به جهت انتخاب شایسته ایشان به عنوان معاون مدیر عامل مواردی از مسائل و مشکلات نمایندگان طی نامه ای به ایشان تقدیم گردید.

_ بحث کارمزد بیمه شخص ثالث

_  قرارداد نمایندگی و درجه بندی نماینده

_ کاهش سود تسهیلات پرداختی به نمایندگان با توجه به کاهش بهره بانکی

_  افزایش صدور اختیارات شعب جهت کاهش بوروکراسی و کمبود کارکنان فنی شعب

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی در مورخ 1395/9/23 برگزار و برخی از موارد اعلام شده از طرف روسای کمیته بشرح ذیل بررسی و در دستور کار قرار گرفت :

_  دخیل نمودن نسبت خسارت نمایندگان در بیشتر امور

_  تغییر روش در نحوه بررسی آمار بیمه ای

_   بررسی بازدید دفاتر نمایندگان توسط اداره بازرسی

_   مساعدت لازم و سرعت عمل بیشتر در خصوص فسخ بیمه نامه و قرار گرفتن در حدود اختیارات شعب

_  تدبیر لازم جهت حفظ بیمه گذاران حقوقی

_  عدم الزام به دریافت کوپن در خصوص بیمه نامه های بیمه آسیا با توجه به هوشمند بودن سیستم صدور

_  سرعت بخشیدن در خصوص اخذ مجوز به همکاران و ارسال آن جهت درج در پرونده

_  واگذاری اختیارات بیشتر به همکاران نماینده جهت سهولت در کار (بطور مثال صدور گواهی ثالث)

_  مشکل دریافت سند های مالی و اعلامیه بدهکار و طرح جایگزینی مثل صدور بیمه نامه با پرداخت تعهدی

_  اطلاع رسانی در خصوص بیمه های جدید و آموزش آن

_  بحث الحاق به کانون و همکاری فی ما بین

 

دبیر انجمن 

سعید شمسعلی