گزارش هیئت مدیره - شماره 13- آبان 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه  : 1  جلسه

 

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی در مورخ 95/8/25 برگزار و موارد مشروحه ذیل در دستور کار قرار و بررسی گردید.

 

  • دریافت حق عضویت های نمایندگان جدید از شرکت بیمه آسیا و تحویل به خزانه دار محترم
  • بررسی وضعیت اداره خسارت اتومبیل مرکز و سایر مراکز و مشکلات همکاران در ادارات خسارت
  • بررسی مشکلات اداره صدور مسئولیت
  • بررسی مشکلات اداره صدور درمان و نرخ های ارائه شده به همکاران نماینده
  • پیگیری نامه مورخ 15/8/1395 دبیر انجمن به روسای کمیته شعب جهت اعلام مشکلات همکاران و بررسی آن در تمامی رشته ها
  • پیگیری و به سرانجام رسیدن کارمزد ثالث و ارتقاء آن از 80% به 87%
  • بررسی و اقدام جهت دسترسی اتوماسیونی همکاران به دبیرخانه بیمه آسیا

 

دبیر انجمن

سعید شمسعلی