گزارش کمیته شرق - شماره 10 - آبان 1395

در مورخ 1395/8/24 به همت مسئول کمیته شرق (  شعبه تهران نو )  کلاس آموزش عمر و پس انداز برگزار گردید که با استقبال قابل توجه نمایندگان شرق مواجه شد .

شایان ذکر است 56 نفر از نمایندگان محترم شرق در این کلاس پر بار حضورداشتند . سرکار خانم کیهان مسئولیت تدریس این کلاس را قبول کرده و تا ساعت 20 همان روز کلاس یاد شده را اداره نمود که در آن مباحث فنی و تکنیک های فروش توسط ایشان آموزش داده شد.

لازم به توضیح است که روز بعد ازکلاس طی یک نظر سنجی 95٪ از نمایندگان از برگزاری این کلاس احساس رضایت نموده و خواهان تشکیل مجدد این کلاس شدند.

دلیل رضایت نمایندگان  نزدیک بودن  محل برگزاری کلاس و   نحوه آموزش سرکارخانم کیهان ذکر شد . محل برگزاری که با همکاری جناب آقای پرهام ریئس شعبه خاقانی در همان شعبه (خاقانی) برگزار گردید ، که جا دارد از همکاری صمیمانه ایشان کمال تشکر و قدر دانی را نیز داشته باشیم.

مسئول کمیته شرق

علی روشنی