گزارش هیئت مدیره - شماره 12- مهر 1395

  تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 2

 

جلسه هیئت مدیره انجمن با آقای دکتر نورالهی در مورخ 95/7/12 و موارد مطرح شده بشرح ذیل :

 • کارمزد شخص ثالث و استفاده همکاران از تخفیف ثالث
 • ابلاغ و اجرای قرارداد نمایندگی و بازاریابی
 • کمبود کارکنان فنی در شعب و اصلاح ساختار منابع انسانی
 • اختلاف نرخ حق بیمه بدنه با سایر شرکتهای بیمه ای و بعضاً با خود بیمه آسیا
 • کاهش سود تسهیلات و علی الحساب کارمزد
 • مشورت با انجمن های صنفی در خصوص بخشنامه های صادره
 • بحث و بررسی سیستم امین بیمه

جلسه 95/7/27 هیئت مدیره انجمن و حضور مشاوران

 • منصوب شدن آقای عبدالرحیم طاهری در گروه مشاوران انجمن و دریافت تقدیر نامه جهت زحمات چندین ساله ایشان
 • معارفه بازرسین
 • مشکل تحویل مدارک درمان همکاران به دبیرخانه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت
 • حضور مشاوران در هیئت مدیره انجمن ( آقایان سپهرم – حقیر – ولی میرزا )

و بیان مطالبی چون داشتن برنامه برای هیئت مدیره – انجام وظایف روزمره – وظایف آموزشی

 

 دبیر انجمن

سعید شمسعلی