گزارش کمیته شرق - شماره 9 - مهر 1395

دستور جلسه : برگزاری مجدد کلاس آموزش اتوماسیون

باسلام

باتوجه به درخواست تعداد اندکی از نمایندگان در خصوص برگزاری مجدد کلاس آموزش اتوماسیون کمیته شرق اقدام به تشکیل این کلاس در روز جمعه مورخ   1395/7/16 در محل شرکت همکار گرانقدر جناب آقای بهمن مهرآئین نمود و تعداد 15 نفر از همکاران محترم در این کلاس از ساعت 9 الی 10:30 دقیقه حضور داشتند.

تدریس توسط جناب آقای منوچهر آهنخواه صورت گرفت.

 

مسئول کمیته شرق

علی روشنی