گزارش کمیته شرق - شماره 8 - شهریور 1395

به نام خدایی که همین نزدیکی است

 

در راستای عمل به وظایف محوله طبق شرح وظایف کمیته و براساس درخواست همکاران و دعوت کمیته ، جلسه ای  در مورخ 95/6/10  واقع در سالن مجلل طریقت از ساعت  14:30   لغایت   16:30  برگزار گردید . تعداد پنجاه نفر از نمایندگان در جلسه حاضر و همچنین طی دعوت کمیته تنی چند از همکاران سایر شعب ، هیئت مدیره محترم و اعضای سازمانی انجمن از جمله آقایان کدخدایی ، استیری ، مهرآئین ، آهنخواه  و  راد نیز حضور بهم رساندند .

با خوش آمد گویی ریاست کمیته ، آقای روشنی به حاضرین ، دستور جلسه با عنوان  :

 

"  بررسی مشکلات نمایندگان در  ارتباط  ، شعبه شرق و تعامل فی مابین "

 

را اعلام ودر محیطی صمیمی همکاران در این خصوص بحث وتبادل نظر نمودند

یکی از مهمترین دلایل دستیابی بزرگترین بیمه خصوصی کشور به عنوان برترین شرکت بیمه در طی دو سال گذشته فعالیت وجایگاه شبکه فروش وتلاش مستمر نمایندگان وکارگزاران بیمه آسیا ، همواره مورد تائید مدیریت عامل  و مدیران شرکت بوده است و بررسی نقاط ضعف وقوت وتلاش و پایداری بیشتر از گذشته ، حفظ این جایگاه در طی سالهای آینده را امکان پذیر خواهد نمود 

برگزاری چنین جلساتی با تبادل آراء همکاران وهمفکری وارائه راهکار در جهت برون رفت  از مشکلات پیش رو در راستای حفظ جایگاه شرکت در صنعت بیمه وافزایش سهم بازار می باشد

بدیهی است سایر شرکتهای بیمه به عنوان  رقبای بازار ، با افزایش سطح خدمات و ارائه تخفیفات در رشته های مختلف ، سعی در ارتقاء شرکت خود داشته وهمواره تلاش دارند که در جهت رضایتمندی بیمه گذاران در صدور و خسارت کوشیده تا بتوانند جایگاه بالاتری را کسب نمایند

عناوین مورد گفتگو در جلسه به شرح ذیل اعلام شده و امید است با رفع مشکلات مطرح شده ، جایگاه شرکت حفظ ومنجر به توسعه کسب وکار شبکه فروش گردد

1-طولانی بودن مسیر نرخ دهی وعدم توجه به درخواستهای نماینده در ارتباط با بیمه نامه های مهندسی وریسک های متنوع در تعامل بین نماینده – شعبه - مرکز

2-عدم توجه کافی پرسنل شعبه در خصوص اعلام نرخ وصدور بیمه نامه های مسئولیت و  آتش سوزی

3-عدم توجه بعضی از پرسنل محترم شعبه در تحت فشار بودن نماینده از طرف بیمه گذار با توجه به شرایط رقابتی بازار وعدم احساس این موضوع

4-مشکلات بی شمار نمایندگان در مسیر رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده توسط حوزه های مالیاتی و پیشنهاد به ایجاد ساز وکار مناسب توسط شرکت در این خصوص به عنوان مثال پیشنهاد گردید که سهم 9% عوارض ومالیات ارزش افزوده به نماینده پرداخت نشده و همانند سهم مالیات تکلیفی سالیانه مستقیما توسط شرکت بیمه آسیا پرداخت گردد

5-توجه بیشتر ریاست محترم شعبه به مشکلات نمایندگان در تعامل فی مابین نماینده و پرسنل محترم شعبه

6-اعتراض  اکثریت همکاران مبنی بر اجباری شدن بازدید اولیه حریق توسط نمایندگان در صورتیکه کلاسهای آموزشی لازم دایر نگردیده و با یک آموزش دو ساعته نمی شود کارشناس بازدید اولیه حریق شد

در پایان جلسه به علت اقدامات انجام شده در ایجاد سایت انجمن مطابق با نیازهای نمایندگان و کارآمد بودن آن ، مراسم قدردانی از مسئول روابط عمومی انجمن ، آقای راد انجام وکمیته به نمایندگی از کلیه همکاران شعبه شرق ،  لوح یادبودی به ایشان تقدیم کردند

با توافق اعضای کمیته شرق و حاضرین از هیئت مدیره محترم انجمن  درخواست برگزاری جلسه ای با حضور کمیته شرق ، هیئت مدیره انجمن ، ریاست محترم شعبه ومدیران ارشد شرکت در خصوص رفع مشکلات فوق در محل انجمن گردید که این درخواست تهیه وبه صورت کتبی تقدیم به دبیر خانه انجمن گردید

 افراد حاضر در جلسه :

خانم ها : فرزام ، گائینی ،  غفاریان ، محمدی ، خرمائی ، بهمن آبادی ، ارسطوئیان (محمدی بهادر) ، بیاتیان ،  مهرورز، بخشی ،  قاسمی ،  مهدوی فر ، کاشانی فر ، شراهی

آقایان : کدخدائی ، استیری ، آهن خواه ،  مهرآئین ، راد ، روشنی ،  زارعی ، عامری ، حدادی ، رضازاده ، علیکاهی ، حمید نژاد ، شیخی ،  اربابیان ، گرامی نیا ، اصفهانی،  فرجی ، آقا میری ، معاف پور ،  بهجت پور (خردی )، صادقی ، مرقی ابیانه ، داوری ، روح بخش (اصغری ) ، مهاجرانی ، پیر علی ، شعبان زاده ، صحرائی، خانی ، شریعتی راد ، بابازاده ، سلیمی ، محمدی ،توتونچیان ، آقائی ،  عاشری (بشیر)، زواری

 

 مسئول کمیته شرق

 علی روشنی