گزارش کمیته شرق - شماره 7 - تیر 1395

1-در مورخ 95/4/2  جلسه کمیته شرق با حضور اعضاء کمیته وجناب آقای استیری در محل شعبه شرق تشکیل ودر مورد مشکلات و تشکیل کلاسهای اموزش وصندوق قرض الحسنه نمایندگان صحبت شد که  تعداد 20 نفر از همکاران شعبه شرق عضو این صندوق شدند .

2- در مورخ 95/4/20 با توجه به اینکه بخشنامه امحا، مدارک مربوط به سال گذشته می باشد. و تاریخ تحویل اسناد و بیمه نامه های بایگانی شده  نمایندگان محترم تا اسفند سال گذشته بوده است  با پیگیری های مداوم و مستمر از طریق انجمن محترم و کمیته شرق  موفق به اخذ مجدد مجوز امحاء مدارک و بیمه نامه ها تا سال 86  نمایندگان شرق را گردیده است.

3- درمورخ 95/4/27در شعبه شرق با تشکیل جلسه درمان که از همکاران که در رشته درمان فعالیت داشته دعوت شده بود جهت بررسی برخی مسائل ، همزمان جلسه ای نیز متشکل از  اعضاء محترم کمیته و اعضاء انجمن اقای شمسعلی واقای مهرآئین وبا حضور ریاست اقای خلیلی و معاونت خانم اینانلو وخانم نیرورنگ وخانم یکتا تشکیل ودر مورد مسائل ومشکلات شعبه صحبت ودر مورد موضوع بسیار مهم  پزشک شعبه مفصل صحبت شد . و طبق پیگیریهای آقای روشنی از مورخ 95/05/10یکشنبه ها  و سه شنبه جهت حل مشکلات رشته درمان و عمر پزشک در شعبه  شرق حضور دارند

4- کمیته حل اختلاف در محل شعبه با  افراد تشکیل دهنده کمیته طبق اساسنامه ، ریاست و معاونت محترم شعبه  ، آقای خلیلی و خانم اینالو ،  آقای شمسعلی به نمایندگی از انجمن  ، آقای روشنی مسئول کمیته و آقای عامری عضو کمیته و  با حضور ۲  نماینده محترم  طرفین اختلاف ،  تشکیل  شده  و رسیدگی انجام شد  .

5- درپی استعفا خانم هدی مقدادی از عضویت در کمیته ، آقای مصطفی احمد لو به عنوان عضو جدید کمیته در شعبه خاقانی  ، جایگزین ومعرفی شدند .

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی