گزارش هیئت مدیره - شماره 8 - خرداد 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 2 جلسه

 

1- لوگو انجمن تهران در سایت بیمه آسیا اصلاح گردد.

2- ساعت برگزاری کلاسهای اموزش با آقای سبزی هماهنگ شود چون همکاران از طولانی بودن آن ناراضی بودند.

3- در مورد نامه اعتراضی یکی از همکاران غرب تهران بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد تا نامه ای به مدیریت امور نمایندگان جهت پیگیری اعتراض نماینده بابت تخفیفات غیرمنطقی یکی از شرکتهای نمایندگی صورت پذیرد.

4- طی حکمی اقدام جهت راه اندازی سایت جدید انجمن  و مدیریت آن به آقای راد واگذار گردید .

5- قرار شد کار گروه کلاس آموزشی مالیات نمایندگان متشکل از آقای شمسعلی، آقای راد و آقای هاشمیان با آقای سبزی هماهنگی بعمل آورند.

6-  در خصوص مشکلات نرخ حق بیمه درمان نیز بحث و تبادل نظر انجام شد.

7- ررسی کارمزد رشته باربری و پیگیری آن توسط هیئت مدیره

8-  ایرادات مجموعه مدیریت مهندسی

9- مشکلات صدور بیمه مسئولیت و اتومبیل جهت تخفیف های توافقی

10-  توضیحات آقای راد در خصوص سایت

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی