گزارش هیئت مدیره - شماره 7 - اردیبهشت 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 2 جلسه

 

1- برنامه ریزی و زمان بندی جلسات هیئت مدیره

2- اعتراض و نامه جهت کاهش سود علی الحساب کارمزد همکاران که به امور نمایندگان ارجاع داده شود

3- بحث و تبادل نظر در خصوص درمان تکمیلی همکاران نماینده و مشخص نبودن سرمایه عمر و حادثه همکاران

4-ترتیب کلاس آموزشی مالیات جهت همکاران نماینده که قرار شد آقای هاشمیان جهت برگزاری کلاس مربوطه اقدامات لازم را بعمل آورند.

5- هماهنگی با مدیریت خدمات ماشینی جهت برقراری ارتباط تمامی اعضا انجمن با انجمن از طریق اتوماسیون

6- بررسی عملکرد گروه های تلگرامی و مشکلات آن

7- بررسی و تبادل نظر در خصوص عملکرد کارکنان بیمه آسیا در شعب

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی