گزارش هیئت مدیره - شماره 5 - بهمن 1394

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 1 جلسه

 

1- بررسی ایجاد کانال تلگرام انجمن برای همکاران

2- هماهنگی با مدیریت روابط عمومی و مسئولیت جهت برگزاری کلاس مسئولیت در آمفی تأتر مرکز

3- رصد  مشکلات نمایندگان و پس از بررسی در کمیته فنی و اعلام به هیئت مدیره گزارش لازم تهیه و از مدیریت امور شعب و روسای شعب در محل انجمن دعوت تا این مشکلات بررسی و مطرح گردیدند.

4- در خصوص درجه بندی نمایندگان نیز بحث و تبادل نظر انجام و قرار شد به مدیریت امور نمایندگان مراجعه و مسئله مطرح گردد.

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی