گزارش کمیته شرق - شماره 2 - بهمن 1394

1- در مورخ 5/11/94  با هماهنگی کمیته شرق ، با کمیته مرکز و اطلاع رسانی و طی دعوتی که از همکاران محترم شرق  ، برای دومین بار کلاس آموزش اتوماسیون در سالن اجتماعات مرکز ، برگزار گردید .تدریس و آموزش برنامه ، توسط آقای آهنخواه صورت پذیرفت .

2- در مورخ 20/11/94 در محل شعبه تهران نو ،   با حضور اعضاء کمیته و ریاست شعبه ومعاونت شعبه   ، جلسه ای با موضوع رسیدگی به مشکلات نمایندگان تشکیل گردید.

3- در مورخ 23/11/94 طی درخواستهای مکرر تعدادی از همکاران (حدود 16نفر) مجددا  کلاس آموزش اتوماسیون در محل شرکت جناب آقای مهرائین برگزار گردید. تدریس و آموزش همکاران توسط آقای عامری انجام شد .

4- در مورخ 26/11/94 با هماهنگی روابط عمومی  و کمیته شرق کلاس مالیات برارزش افزوده  در سالن اجتماعات مرکز برگزارگردید و مباحث مالیات توسط جناب اقای دین پرور آموزش داده شد.

5- در مورخ 27/11/94 جلسه ای باحضور مدیریت آتش سوزی جناب آقای کاظمی و آقایان سعادتی و مجیدی وریاست شعبه شرق ومعاونت وسایر همکاران در محل شعبه شرق تشکیل گردیددر مورد مسائل ومشکلات مربوطه بحث وتبادل اطلاعات شد .

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی