گزارش هیئت مدیره - شماره 3 - آبان 1394

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 1 جلسه

 

1- مشکلات عدیده شعب تهران و عدم وجود نیروی انسانی کارآمد باعث اختلال در امور ارجاعی همکاران نماینده شده است و پیگیری های حضوری و مجدانه انجمن ضامن دریافت پاسخ از مرکز خواهد بود.

2- پست های خالی در شعب باعث بی انگیزگی پرسنل شده و تاثیر مستقیم بر کارهای همکاران نماینده گذاشته است.

3-بررسی جلسات کمیته فنی در خصوص بیمه های عمر و پس انداز که مشکلات آن بررسی و طی نامه ای به مدیریت مربوطه اعلام شد.

4- بررسی مشکلات مالی و صندوق و چکهای برگشتی بیمه گذاران همکاران نماینده تحت بررسی قرار گرفت.   

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی