اطلاعیه شماره 63 - مشکلات نمایندگان

  • درود بر همکاران محترم

 

     بدینوسیله از همکاران محترم در خواست می گردد ،  مسائل و مشکلات خود را در رابطه با اعلام نرخ، اخذ مجوز ، صدور بیمه نامه ، پرداخت خسارت و سایر موارد ، در رشته های مختلف  به کمیته انجمن در شعبه مربوطه اعلام فرمایند ، تا پس از جمع بندی مطالب و موارد اعلام  شده جهت حل مسائل و رفع مشکلات از طریق مدیریت های ذیربط، پیگیری و اقدام مقتضی صورت پذیرد.

 

با تشکر