اطلاعیه شماره 21 - گروه های تلگرام شعب

درود بر همکاران محترم

موارد ذیل را جهت استحضار ،  به اطلاع می رساند :

۱- طبق بند ۲ قوانین گروه که در بدو تشکیل گروه اعلام گردیده ، گفتگوی صنفی و طرح مسایل و اظهار نظر با هر سلیقه و عقیده ای ، در خصوص مشکلات عمومی نمایندگان ،  در همه سطوح ، بلامانع است و نظر روابط عمومی هیچگاه غیر از این نبوده است.

۲- مسیر طرح مشکلات نمایندگان  و رسیدگی به آن ابتدا در کمیته شعبه بوده و بعد از آن به تشخیص رییس کمیته به هیات مدیره ارجاع می گردد.(طبق مصوب هیات مدیره)

۳- مدیریت گروه و پاسخ گویی به موارد مطرح شده در پست های ارسالی همکاران ،  با استناد به شرح وظایف کمیته شعب (مصوبه هیات مدیره ) به عهده مسوول محترم  کمیته شعبه می باشد و روابط عمومی مسوولیتی  در این خصوص ندارد.

۴- روابط عمومی انجمن ، مسوول رفع  مشکلات جاری نمایندگان نبوده هر چند که به سهم خود در جهت رفع آن تلاش حداکثری  می نماید. 

در کلیه موارد ، کمیته مربوطه و هیات مدیره محترم مسوول و پاسخ گو خواهند بود.

در صورت نیاز و دستور هیات مدیره محترم  ، مسوول جمع آوری نظرات و مشکلات و دسته بندی آنها می باشد.

۵- مهمترین  وظیفه روابط عمومی ، انتقال اخبار و اقدامات انجام شده در انجمن ( حسب دستور ) به همکاران محترم و ایجاد بستر سازی در تعامل چند جانبه بین ، نمایندگان محترم ، انجمن ، شرکت بیمه آسیا می باشد.

۶-  علی رغم مسایل مطروحه بالا ، روابط عمومی ، در کلیه گروهها ، هر گاه مورد خطاب قرار گیرد ، حسب مورد و نیاز ، در حدود وظایف خود ،   پاسخ گو  بوده و می باشد.

لازم به تذکر است ، 

طبق بند ۲ قوانین گروه، روابط عمومی از پاسخ به پست هایی که ادب و حرمت را رعایت ننموده و  غرض ورزانه و مهندسی شده از قبل به جهت مسموم نمودن اذهان نمایندگان، ارسال می گردد ،  استقبال نمی کند و مسوولیت پاسخ یا عدم پاسخ گویی  در این خصوص را متوجه خود نمی داند.

۷- شرح وظایف روابط عمومی در ۲۸ بند تهیه و تنظیم شده که تقدیم هیات مدیره محترم گردیده است. در صورت صلاحدید و دستور هیات مدیره ، اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی - محمد راد