اطلاعیه شماره 20 - اعلام مسئولین کمیته های شعب

درود بر همکاران محترم

 

با توجه به برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای کمیته های شعب ، بدینوسیله طبق اعلام کمیته های مذکور ، مسئولین  کمیته شعب را به اطلاع می رساند :

کمیته ۱۵ خرداد :  آقای سید محمد محسن دین پرور

کمیته شرق :  آقای  علی روشنی

کمیته غرب :  آقای سعید نادری

کمیته مرکز :  آقای سید مهدی هاشمیان

  کمیته مطهری :  آقای علی ببران

 

روابط عمومی - محمد راد