اطلاعیه شماره 8 - گروه های تلگرامی

درود بر همکاران محترم

  بدینوسیله به اطلاع می رساند ، گروههای تلگرام تشکیل شده کمیته های شعب با توجه به اهداف قبلی اعلام شده جهت فعالیت و مشارکت همکاران ، تحت مدیریت مسئول  کمیته  و نظارت هیات مدیره بوده و تا برگزاری مجدد انتخابات کمیته ها ، مسئولیت های قبلی افراد برقرار می باشد . از کلیه همکاران تقاضا دارد ، با توجه ویژه به قوانین و نظام نامه گروهها ، همکاری و فعالیت نمایند . مسئولیت کنترل رعایت قوانین نظام نامه بر عهده رییس کمیته می باشد .

 

روابط عمومی - محمد راد