اطلاعیه شماره 7 - گروه های تلگرامی

  • درود بر همکاران محترم

به استحضار ميرساند:

 هیات مدیره انجمن علت تشکيل گروه های ۵  گانه کمیته های شعب در تلگرام را بشرح ذيل اعلام ميدارد :

۱-  دلایل مربوط به تشکیل گروه ها در بدو تاسیس قبلا به استحضار رسیده و امیدوار است برای رسیدن به هدف های اعلام شده ، با مشارکت کلیه همکاران ، اين امر محقق گردد.

۲-  در خصوص نظام نامه گروهها که به استحضار رسیده است ، خواهشمند است با حسن نیت خود و احترام به قوانین اعلام شده ، فضای گروهها فعال گردد.

۳-  هیات مدیره و تمامی اعضای سازمانی انجمن در گروهها به طور مشترک حضور دارند .

 ۴-  حضور هیات مدیره در گروهها در جهت مشارکت و اطلاع از نظرات ، ایده ها و پیشنهادات همکاران می باشد و اعضای هیات مدیره ،  بعد از جمع آوری اطلاعات و مسايل مطرح شده توسط روابط عمومی و کميته شعب مربوطه ،  در صورت وجود ابهام جوابگو و پيگير خواهند بود.

۵-  اعضای کمیته های شعب در خصوص مشکلات مطرح شده همکاران به مانند گذشته ، در گروههای تلگرام نیز ، پاسخ گو خواهند بود.

۶-  اداره نمودن گروهها از لحاظ رعایت قوانین نظام نامه اعلام شده بر عهده روابط عمومی می باشد .

با توجه به موارد فوق ، هیات مدیره امیدوار است با همکاری و مشارکت تمامی اعضای انجمن به اهداف مورد نظر در خصوص رشد و توسعه امور مربوط به نمایندگان محترم ، توفیق یابد .

 

روابط عمومی - محمد راد