اطلاعیه شماره 6 - انتصاب

درود و سلام

خدمت همکاران ارجمند

به اطلاع می رساند ، بعد از تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات در مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ و مشخص شدن اعضای هیات مدیره و بازرسین ( هیات مدیره برای ۳ سال و بازرسین برای ۱ سال ) و جمع بندی نظرات ، در خصوص اصلاح و ایجاد امور مربوط ، تصمیم گیری هایی از لحاظ ساختاری نموده و نمودار سازمانی انجمن مصوب و تاکنون در جهت تامین منابع انسانی ساختار فوق ، اقدام به انتصاب همکاران نموده که احکام مربوط در این خصوص رابه اطلاع ميرساند. هیات مدیره امیدوار است با جمع آوری نظرات و ایده های همکاران و اقدامات هدفمند نسبت به رفع چالش های موجود اقدام نموده تا دست آورد های انجمن را توسعه داده و با مشارکت تمامی همکاران بتواند در جهت پیشرفت امور مربوط به نمایندگان محترم ، قدم های استواری بر دارد .

 

احکام صادره هیات مدیره  :

 

مسؤل کمیته فنی :خانم سولماز محجوبی فرد

مسؤل کمیته حقوقی:  آقای احمد رضا سلطانی فرد

مسؤل روابط عمومی:آقای محمد فیروز فلاح راد

 

با سپاس

هیات مدیره انجمن صنفی