اطلاعیه شماره 49 - ارسال مدارک خسارت درمان

درود بر همکاران محترم

به اطلاع همکاران می رساند در خصوص عدم تحویل مدارک خسارت درمانی همکاران توسط دبیر خانه اداره مرکزی ، با توجه به پیگیری ها و مذاکرات  انجام شده ، کما فی السابق ، دبیر خانه اداره مرکزی خسارت درمان ، مدارک همکاران را تحویل خواهد گرفت .

یادآور می گردد جهت اعلام خسارت ، مدارک ذیل تهیه و ارسال گردد :

1- اصل مدارک پزشکی

2-نامه نمایندگی

3-نامه بیمه گذار (  انجمن  )  - قابل تهیه از طریق فکس

 

روابط عمومی -محمد راد