اطلاعیه شماره 48 - سایت انجمن

درود بر همکاران محترم

به اطلاع همکاران می رساند ، به علت بروز رسانی سایت انجمن صنفی ، از امروز سایت انجمن به آدرس www.bimehasia-ngo.ir  فعال نمی باشد .بدیهی است پس از اتمام بروز رسانی ، سایت با طراحی جدید ، فعال می گردد و این امر به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید .

روابط عمومی -محمد راد