اطلاعیه شماره 47 - بیمه های مسئولیت

درود بر همکاران محترم

پیرو تقاضای مدیریت محترم بیمه های مسئولیت و مدیریت محترم امور  نمایندگان ، به اطلاع همکاران محترم می رساند ، هرگونه مشکلات خود را در خصوص صدور  و  خسارت  انواع بیمه نامه های مسئولیت ، اعم از مراحل اداری  اخذ نرخ و شرایط ، حق بیمه ، عدم پاسخ گویی به موقع پرسنل محترم شعبه و .....  را حداکثر تا مورخ 28/4/1395  اعلام نموده تا پس از دسته بندی و جمع آوری نظرات ، به مدیریت مربوطه ارسال گردد .

امیدوار است ، با اعلام مشکلات همکاران در این زمینه به مدیریت محترم ، با تعامل فی مابین ، موجبات تسریع در فرآیند صدور و پرداخت خسارت بیمه نامه های مسئولیت فراهم گردد .

از مسئولین محترم کمیته های  شعب ، خواهشمند است نظرات را جمع آوری و کتبا به انجمن ارسال فرمایند .

 

روابط عمومی - محمد راد