اطلاعیه شماره 42 - لیست کارمزد و مالیات مکسوره

درود بر همکاران محترم

پیرو درخواست اداره محترم حسابداری عملیاتی، همکاران محترم جهت دریافت لیست کارمزد و مالیات مکسوره سال 1394، خواهشمند است در خواست کتبی خود را طبق فرمت ذیل ارسال فرمایند .

اداره محترم حسابداری امور مالیاتی

با سلام

احتراما خواهشمند است لیست کارمزد پرداختی و مالیات مکسوره سال 1394 این نمایندگی بنام..........................................و کد صدور....................... را جهت تکمیل اظهارنامه و ارائه به سازمان مالیاتی حوزه.....................به اینجانب تحویل فرمائید .

 

روابط عمومی - محمد راد