اطلاعیه شماره 40 - نکاتی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی مدیریت طرح و توسعه بیمه آسیا

درود بر همکاران محترم

 در دنیای درحال تغییر کنونی ، آموزش در سازمانها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انگار ناپذیر پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق سبب شده است که هراز چند گاهی نظریات ، تکنیک ها و روشهای جدیدی وارد عرصه زندگی شود لذا برای ادامه حیات به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش ها و سیستم های قدیمی را که کارآیی ندارند کنار نهاد . شبکه فروش شرکت بیمه آسیا نیز از این امر مستثنی نیست . هر چه دانش و مهارت های شبکه فروش با نیازهای جامعه ، پیشرفت های علمی و تغییرات فن آورانی هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد ، درجه اطمینان از موففیت فرد و سازمان بالاترمی رود                               

همانطور که مستحضر می باشید ، مدیریت محترم مرکز طرح و توسعه بیمه آسیا (اداره آموزش) ، با برگزاری موفق دوره های عمر وپس انداز در تمامی استانها و حصول نتایج بسیار عالی ، موجبات تعمیم و گسترش این دوره ها ، و برگزاری کلاس در سایر رشته ها نموده است . بدیهی است ، اهداف کلاس های فوق توسعه و پیشرفت توان فنی و بازاریابی همکاران و به تبع آن ، حفظ جایگاه شرکت بیمه آسیا در بازار می باشد . از فواید آموزش ضمن خدمت می توان به : تسهیل در تحقق اهداف سازمانی ، بهبود کمی و کیفی محصولات یا خدمات ارائه شده ، تقویت روحیه شبکه فروش و ایجاد ثبات در سازمان ، تقویت حس وفاداری و همبستگی شبکه فروش ، جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و وظایف و کاهش دوباره کاری ها در سازمان ، شکوفا کردن استعدادهای نهفته همکاران ، ایجاد زمینه همکاران ، ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی ، اشاره کرد.                                                                

مدیریت محترم مرکز طرح و توسعه ، با توجه به اهداف فوق و با یاری ، همکاران نماینده و انجمن های صنفی ، با کار کارشناسی و برنامه ریزی سعی در محقق شدن موارد فوق را دارد. آنچه که حایز اهمیت فراوان می باشد ، حضورحداکثری همکاران و مشارکت در این امر ، دسترسی به اهداف را مسیر خواهد نمود قابل ذکر است که نحوه برنامه ریزی ، زمان بندی کلاس و در نظر گرفتن محل برگزاری ، تماما با کار کارشناسی و گرفتن نظرات و تعامل با مدیریت های فنی و شبکه فروش بوده و علی رغم اخذ نظرات و پیشنهادات مختلف ، با احترام به همه همکاران شیوه برگزاری فعلی را مطلوب ترین روش دانسته است.

 

برنامه ریزی مدیریت مرکز طرح و توسعه و دیدگاه خالصانه همکاران محترمی که به عنوان اساتید در این کلاسها حضور دارند و به صورت صادقانه تجارت خود را در اختیار سایر همکارانشان می گذارند و شما که با حضور خود در کلاس مشارک می نمایید ، همه عوامل فوق به آن دلیل است که بهسازی سازمانی انجام پذیرد. اعتقاد راسخ داریم که شبکه فروش ازتوان و قدرت بالایی جهت بهره مندی و انتقال تجارت را دارا می باشد . 

طی جلسات بیشماری که با مدیریت مرکز طرح و توسعه بیمه آسیا و تعامل فی مابین برگزار شده است ، نشان از آمادگی دست اندکاران این امر در شنیدن انتقادات و پیشهادات تمامی همکاران داشته و امید است با یاری یکدیگر در توسعه کسب و کار شبکه فروش ، افزایش سهم بازار و به دنبال آن توسعه صنعت بیمه در کشور منجر گردد.

 

روابط عمومی - محمد راد