برگزاری انتخابات کمیته شعبه پانزده خرداد

انتخابات کمیته نمایندگان در شعبه پانزده خرداد در مورخ 5 دی 1397 باحضور 39% نمایندگان و مسئول محترم شعبه و اعضای هیات مدیره انجمن در محل شعبه برگزار گردید . ضمن عرض تشکر از برگزارکنندگان مراسم و قدردانی از اعضای کمیته قبلی ، آقای سید محمد محسن دین پرور ، آقای مجتبی کریمی  و آقای مهدی هنرور ، در انجام امورات محوله در طی سه سال گذشته ،  به منتخبین جدید  تبریک عرض نموده و امیدوار است ، با فعالیت کمیته و مشارکت اعضا ، شاهد توسعه امور صنفی باشیم . منتخبین به ترتیب آرا به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 

1- آقای سید علی موسوی  کد نمایندگی 51083

2- خانم مینا افشاری کد نمایندگی 21970

3- آقای محمد ابراهیمی یزدی کد نمایندگی 21420