برگزاری انتخابات کمیته شعبه آزادی

انتخابات کمیته نمایندگان در شعبه آزادی در مورخ 28 آذر 1397 با حضور 48 % نمایندگان و مسئول محترم شعبه و اعضای هیات مدیره انجمن در محل شعبه آزادی برگزار و برای اولین بار نمایندگان فوق دارای  کمیته مستقل شدند . پیش از این مجموعه شعب غرب تهران دارای کمیته مشترک بودند که با تصمیم هیات مدیره در جهت کارآمدی بیشتر و ارتباط نزدیکتر اعضا با یکدیگر ، من بعد ، تحت کمیته مستقل شعبه فعالیت خواهند نمود . ضمن عرض تشکر از برگزارکنندگان مراسم و قدردانی از اعضای کمیته غرب ، آقای سعید نادری ، خانم بتول اسدیان ، آقای اختای پیشگام و آقای صفر ترچانی ، در انجام امورات محوله در طی سه سال گذشته  و تبریک به  منتخبین ، امیدوار است ، با فعالیت کمیته و مشارکت اعضا ، شاهد توسعه امور صنفی باشیم . منتخبین به ترتیب آرا به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 

1- آقای جمشید صلاحی کد نمایندگی 21901

2- خانم معصومه گرشاسبی کد نمایندگی 21835

3- آقاای یاشار بابا مرادی کد نمایندگی 21886