برگزاری انتخابات کمیته شعبه انقلاب

انتخابات کمیته نمایندگان در شعبه انقلاب در مورخ 18 آذر 1397 باحضور 53% نمایندگان و مسئول محترم شعبه و اعضای هیات مدیره انجمن در محل شعبه انقلاب برگزار و برای اولین بار نمایندگان فوق دارای  کمیته مستقل شدند . پیش از این مجموعه شعب غرب تهران دارای کمیته مشترک بودند که با تصمیم هیات مدیره در جهت کارآمدی بیشتر و ارتباط نزدیکتر اعضا با یکدیگر ، من بعد ، تحت کمیته مستقل شعبه فعالیت خواهند نمود . ضمن عرض تشکر از برگزارکنندگان مراسم و قدردانی از اعضای کمیته غرب ، آقای سعید نادری ، خانم بتول اسدیان ، آقای اختای پیشگام و آقای صفر ترچانی ، در انجام امورات محوله در طی سه سال گذشته  و تبریک به  منتخبین ، امیدوار است ، با فعالیت کمیته و مشارکت اعضا ، شاهد توسعه امور صنفی باشیم . منتخبین به ترتیب آرا به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 

1- آقای علی عمران مصطفی پور  کد نمایندگی 21349

2- خانم طیبه شکیبا جهرمی کد نمایندگی 21364

3- آقای وحید وفادار کد نمایندگی 21954