برگزاری انتخابات کمیته شعبه مطهری

انتخابات کمیته نمایندگان در شعبه مطهری در مورخ 14 آذر 1397 باحضور 43% نمایندگان و مسئول محترم شعبه و اعضای هیات مدیره انجمن در محل شعبه برگزار گردید . ضمن عرض تشکر از برگزارکنندگان مراسم و قدردانی از اعضای کمیته قبلی ، آقای علی ببران ، آقای محمد حسن غلامی و آقای افشین شیخی ، در انجام امورات محوله در طی سه سال گذشته ،  به منتخبین جدید  تبریک عرض نموده و امیدوار است ، با فعالیت کمیته و مشارکت اعضا ، شاهد توسعه امور صنفی باشیم . منتخبین به ترتیب آرا به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 

1- آقای علی ببران کد نمایندگی 21111

2- آقای محمد حسن غلامی کد نمایندگی 21726

3- آقای افشین شیخی کد نمایندگی 21836