دیدار تشکل های صنفی با مدیریت محترم عامل بیمه آسیا

هیات مدیره انجمن به همراه سایر تشکلهای صنفی در روز دوشنبه 12 آذر 1397 با مدیریت محترم عامل بیمه آسیا ، ملاقات و ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب ایشان ، آرزوی موفقیت در انجام امور  را نمودند . در این نشست صمیمانه آقای مسعود بادین ، نقطه نظرات و  استراتژی شرکت را در حوزه های مختلف برای شبکه فروش تشریح نموده و در ادامه  هیات مدیره انجمن نیز  ، نظرات خود در خصوص موارد مطروحه را بیان کرده  و آمادگی خود برای گسترش همکاری را اعلام نمودند .