مراسم تقدیر از ریاست محترم شعبه پانزده خرداد توسط نمایندگان شعبه

 

در مورخ 13 بهمن 1395 به یاری جمعی از نمایندگان شعبه پانزده خرداد بیمه آسیا به پاس قدردانی از زحمات ریاست محترم  شعبه جناب آقای شهبازی مراسمی برگزار گردید .  ضمن آرزوی توفیق در انجام امور محوله  در  جایگاه سازمانی جدید  ایشان  به عنوان ریاست شعبه مطهری ، برای جناب آقای میر بیگی ریاست محترم جدید شعبه 15 خرداد نیز آرزوی موفقیت داریم .