برگزاری سومین مجمع عمومی صندوق قرض الحسنه نمایندگان بیمه آسیا

در مورخ 19 دی ماه 1395 سومین مجمع عمومی صندوق قرض الحسنه با حضور اکثریت اعضا در محل هتل بزرگ فردوسی تشکیل گردید .

در این مراسم صمیمانه ، گزارش کار توسط رئیس صندوق سرکار خانم ناطقیان قرائت و توضیحاتی در خصوص آخرین مصوبه هیئت امنا توسط ایشان به استحضار اعضا رسید . سپس گزارش مالی قرائت و ترازنامه صندوق و حساب سود و زیان در اختیار اعضا قرار گرفته و به تصویب مجمع رسید .  با تصویب اعضا  مقرر گردید در جهت پایداری و ثبات صندوق اداره صندوق به صورت امنایی شده و هیئت مدیره با ترکیب قبلی صندوق را اداره نمایند . ضمنا پس از تبادل نظر در خصوص  حق عضویت ماهانه ، افزایش آن به تصویب اعضا محترم نرسید .  در پایان مراسم ، هیئت امنا به نمایندگی از  اعضا ، از اقدامات خزانه دار صندوق ، آقای محمد راد ،  با ارائه هدیه ایی قدردانی  نمودند . 

جهت ملاحظه ترازنامه و صورت سود و زیان صندوق فایل زیر را دانلود فرمایید .