برگزاری مجدد کلاس آموزش اتوماسیون در سطح کمیته های شعب تهران

بر اساس در خواست همکاران و با برنامه ریزی انجام شده در کمیته مطهری در مورخ 9 اسفند 1394 از ساعت 15 الی 17 در محل سالن اجتماعات ساختمان قدس بیمه آسیا کلاس آموزش اتوماسیون برگزار گردید .

تدریس کلاس توسط آقای منوچهر آهنخواه انجام پذیرفت .