برگزاری انتخابات کمیته های شعب انجمن و انتصاب مسئول کمیته های شعب

انتخابات کمیته های شعب انجمن در مورخ 24 آبان 1394 در محل شعبات سطح تهران برگزار گردید

 

نتیجه انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد: 

 

کمیته ۱۵ خرداد : آقای سید محمد محسن دین پرور  ، آقای  مجتبی کریمی  ، آقای  مهدی هنرور

کمیته شرق :  آقای علی روشنی  ، آقای محسن  عامری  ، خانم هدی مقدادی

کمیته غرب : آقای سعید نادری  ، آقای اختای  پیشگام ، خانم بتول اسدیان ، خانم اشرف روحی  ، آقای صفر تورچانی

کمیته مرکز : آقای سید مهدی هاشمیان ، خانم زکیه بیگم ناطقیان ، خانم رزیتا شمس آبادی

کمیته مطهری : آقای علی ببران ، آقای  غلامی ، آقای افشین شیخی

 

ضمنا طی حکم  هیئت مدیره ،   آقای علی ببران به عنوان مسئول کمیته های شعب انجمن منصوب و معرفی گردیدند .