برگزاری کلاس تکنیکهای بازاریابی و فروش بیمه های عمرو پس انداز جهت نمایندگان استان تهران

ادامه دوره بیمه های عمروپس انداز جهت نمایندگان استان تهران در قالب (یازده گروه 50 نفره ) از تاریخ   22 شهریور ماه 1394 (یکشنبه و سه شنبه ها )  از ساعت  9 الی  18  تا  تاریخ 28 مهر ماه 1394 (در ساختمان آموزش - توانیر )  توسط اساتید خانم کیهان  ، آقایان یوسفی ، عزیزی ، طهماسب میرزا ،  ربیعی به اتمام رسید .  با توجه به  غیبت برخی از نمایندگان در سمینار فوق ،  جلسات جبرانی را در 7 گروه برگزار خواهد شد . گروه اول و دوم از سمینار  مذکور  در تاریخهای 10و 12 آبان ماه برگزار گردیده و  5  گروه  دیگر نیز  در تاریخهای   19،  20 ،  26 ،  27 آبان و 3 آذرماه  در دست اجراء می باشد .