برگزاری جلسه مشترک انجمن های صنفی با معاونت محترم شبکه فروش

در مورخ 98/11/30 جلسه مشترک انجمن های صنفی استان تهران و شرکتهای نمایندگی با معاونت محترم مدیر عامل در شبکه فروش ، جناب آقای ناظمی برگزار و در خصوص موارد صنفی گفتگو و تبادل نظر گردید .

اهم موارد مطروحه در جلسه به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- گزارش جلسات کارگروه مشترک انجمن ها و دست آورد های حاصل از آن به اطلاع معاونت محترم رسید و صورت جلسات آن کتبا به آن مقام ارسال خواهد شد .

2- در خصوص نرخ شکنی درون سازمانی و مشکلات ناشی از آن گفتگو شد و در سال آینده نظام نامه جدیدی در این خصوص ابلاغ می گردد .

3- با استناد به ماده 6 آیین نامه 83 کارمزد نمایندگان ، بیمه نامه های درمان مسافرتی از جمله بیمه نامه های درمان انفرادی بوده و در خواست گردید تا مشمول محاسبه سود مشارکت در منافع گردد .

4- محاسبه و پرداخت سود مشارکت در منافع سال 1397 در دستور کار قرار دارد و هفته آینده محاسبات آن انجام و تلاش می شود تا پایان سال جاری پرداخت گردد

5- با توجه به بالا رفتن هزینه های اداره دفاتر نمایندگی ، در خواست گردید هزینه های جانبی نمایندگان ، من جمله جلد بیمه نامه ، کاغذ A4 و موارد مشابه توسط بیمه گر محاسبه و پرداخت گردد .

6 - مشکلات واگذاری دستگاه پوز بانکی به نمایندگان جدید مطرح و طبق دستور ایشان ، مقرر شد مکاتبات با بانک و امور اداری مربوطه در حین انجام امور اعطا کد نمایندگی انجام تا همزمان با شروع فعالیت نماینده ، دستگاه پوز بانکی نیز در اختیار قرار گیرد . ضمنا در خصوص اختصاص صندوق به نمایندگان جدید تبادل نظر گردید و طبق سیاست شرکت ، کما فی السابق نمایندگان فوق فاقد صندوق خواهند بود .

7- در خصوص کارمزد پلکانی و دولتی نیز بحث و تبادل نظر شد .

8- در خصوص بازنگری در شیوه محاسبه سود مشارکت برای سنوات آینده ، گفتگو و مقرر شد در کار گروه مشترک مالی ، موضوع با مدیریت محترم مالی مطرح و تبادل نظر شود . ضمنا در خصوص پرداخت علی الحساب کارمزد و دریافت سود از محل آن تبادل نظر گردید و این موضوع هم در دستور کار کارگروه مالی قرار گرفت .

9- در خصوص اجرای آیین نامه 96 و توسعه فروش بیمه های زندگی در استان تهران گفتگو و مقرر شد با آسیب شناسی در این خصوص راهکارهای افزایش فروش اعلام گردد .

10- درخواست امکان مشاهده دایجست پرونده های خسارت توسط نمایندگان مطرح و مورد موافقت معاونت محترم قرار گرفت .