برگزاری جلسه کارگروه مشترک بیمه های مهندسی

 

 در مورخ 13 بهمن 1398 جلسه کارگروه مهندسی در دفتر مدیریت با حضور مدیریت محترم آقای محمدی ، معاونت های محترم آقای دارابی و آقای محمودی و اعضای کارگروه مشترک بیمه های مهندسی انجمن های صنفی شرکتهای نمایندگی و استان تهران برگزار شد .

اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل که به تایید حاضرین رسید اعلام می گردد :

1- برگزاری کلاس های آموزشی به صورت تخصصی با همکاری انجمنها

2- پیشنهاد بازنگری در میزان کارمزد بیمه نامه ها : دولتی - پلکانی - بلند مدت - الحاقیه به منظور تشویق شبکه فروش در توسعه بیمه های مهندسی

3- طراحی و برنامه ریزی برای سال آینده به منظور فراهم نمودن بستر فروش بیمه نامه های خرد

4- بررسی و ارزیابی شرایط بیمه نامه به منظور تسهیل در فروش انواع بیمه نامه های مهندسی

5- هم فکری و مشارکت کارگروه در خصوص تهیه بخشنامه ها قبل از ابلاغ آنها

6- ارزیابی نمایندگان و گروه بندی ایشان با هدف توسعه آموزش و رسیدن به نتیجه مطلوب و ایجاد انگیزه در جهت توسعه فروش

7-عدم ارایه نرخ و شرایط متفاوت به شبکه فروش به هر علت و جلوگیری از رقابت ناسالم که به لحاظ حقوقی نیز مغایر با آیین نامه های شورای عالی بیمه می باشد

8- تعامل دو جانبه به منظور اطلاع رسانی سریع و بموقع به شبکه فروش

9- تبلیغات موثر جهت آشنایی بیمه گزاران و بازار هدف بالقوه بیمه های مهندسی به منظور افزایش فروش بیمه نامه توسط شبکه فروش

10- ایجاد هماهنگی فی مابین مدیریت ها به منظور فروش و صدور بیمه نامه های ترکیبی با اضافه شدن پوشش های مهندسی متناسب در بیمه نامه های آتش سوزی و مسئولیت

11- استفاده از ظرفیت و پتانسیل انجمنها از قبیل سایت ، شبکه های مجازی در حوزه آموزش

لازم به ذکر است طبق توافق انجام شده با مدیریت محترم ، جلسات کارگروه به طور مستمر در دومین یکشنبه هر ماه برگزار می گردد .