برگزاری جلسه کارگروه مشترک ثالث

.در مورخ 8 بهمن 1398 جلسه کارگروه ثالث در دفتر مدیریت با حضور مدیریت محترم آقای فضل هاشمی ، معاونت محترم آقای نصیری و اعضای کارگروه مشترک ثالث انجمن های صنفی شرکتهای نمایندگی و استان تهران برگزار شد .

اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- پیشنهادات برای اعمال تعرفه سال آینده ( افزایش میزان دیات ) در سیستم جهت جلوگیری از صدور الحاقیه برای بیمه نامه هایی که شروع آن در سال 99 بوده اما صدور آن در پایان سال 98 می باشد ، توسط مدیریت مطرح و از کارگروه تقاضا شد در اسرع وقت نظر خود را اعلام نمایند

2- چاپ مجدد ثالث و حذف محدودیت سیستم در دستور کار جلسه بعدی قرار گرفت

3- حذف رکورد بیمه نامه های در جریان صدور از سیستم به صورت اتوماتیک با در نظر داشتن محدودیت زمانی تا در صورت مراجعه بیمه گذار به سایر واحدها ، امکان صدور میسر باشد

4- صدور الحاقیه توسط سایر واحدها با توجه با تبادل آرا از دستور کار کارگروه خارج شد

5- اصلاح استعلام سیستمی ثالث و اعمال تخفیفات مازاد و نقدی در حال رسیدگی است

6- کم رنگ شدن هایلایت پرداخت نقدی در چاپ بیمه نامه

7- اصلاح هایلایت اقساط در چاپ بیمه نامه ( پرداخت نقد + چک روز : هایلایت نقد - پرداخت اقساطی به صورت چک ، سفته ، مانده بدهکار : هایلایت اقساط )