برگزاری جلسه کارگروه مشترک بدنه اتومبیل


 در مورخ 8 بهمن 1398 جلسه کارگروه بدنه در دفتر مدیریت با حضور مدیریت محترم آقای مهربان ، معاونت محترم آقای ترکاشوند و اعضای کارگروه مشترک بدنه انجمن های صنفی تهران و شرکتهای نمایندگی ، برگزار شد .

اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- موافقت با واگذاری صدور رونوشت بیمه نامه های مفقودی بدنه ( المثنی ) به شعب و دستور آن جهت انجام

2- تفویض اکثر مجوزهای سیستمی مرکز و سرپرستی ها به شعب و استان ها در حال انجام می باشد .

3- پوشش حذف استهلاک بارکش ها ( دارای 3 سال تخفیف عدم خسارت به بالا ) موافقت و در جریان بارگذاری در سیستم می باشد .

4- پوشش حذف فرانشیز برای خودروهای سواری صفر کیلومتر موافقت و در جریان بارگذاری در سیستم می باشد .

5- در خصوص تسریع در بازدید وسیله نقلیه ، توسط شعب برای نمایندگان جدید که فاقد مجوز صدور و بازدید می باشند گفتگو و راه حلی پیشنهاد شد که مورد موافقت قرار گرفت و طی مذاکره بعدی با مدیریت امور نمایندگان و اخذ نظر ایشان ، تصمیم گیری و متعاقبا به اطلاع خواهد رسید .

6- پوشش میخ کشی با توجه به مذاکرات قبلی و مشکلات رسیدگی و پرداخت خسارت ، از دستور کار کارگروه خارج گردید .

7- طرح اولیه فرم پیشنهاد و بازدید تجمیعی و به صورت سیستمی جهت اعلام نظر ، در اختیار کار گروه قرار گرفت .

8- در خصوص اصلاح و بازنگری در حق بیمه های بارکش ، گفتگو و با توجه به نسبت خسارت بالای رشته و افزایش هزینه های دستمزد و لوازم در این رشته نمی توان همچون سواری ها تعدیل انجام داد ، اما شرایط بازار توسط مدیریت رصد می شود و تدابیری در دستور کار هست تا تعدیلات نسبی انجام گیرد .

9- در خصوص راه اندازی سایت ارزش گذاری خودروهای سواری ، مجددا به طور مفصل تبادل نظر شد و با توجه به شرایط ثبات نسبی بازار و در دسترس بودن سایت هایی همچون همراه مکانیک ، باما و... از دستور کار خارج شد .

10- در خصوص طراحی و ایجاد میز گفتگو و مشاوره در واحدهای خسارت ، مجددا تبادل آرا صورت گرفت و با توجه به نظر مساعد مدیریت محترم ، تامین منابع انسانی و آموزش آنها در اولویت بوده و در صورت تامین منابع انسانی و امکانات فابل اجرا می باشد .

11- اعلام مشکل سیستمی در قرارداد 4507 ( تخفیف نقدی با مهلت 10 روزه برای بیمه گذاران حقوقی ) و عدم اعمال تخفیف برای غیر سواری ها