افتتاحیه کلاس های آموزشی با حضور معاونت محترم مدیر عامل بیمه آسیا

کلاسهای آموزشی انجمن ، طبق برنامه ریزی انجام شده در روز یکشنبه 24 تیر ماه 1398 آغاز شد . در اولین روز ، آقای فرامرز خجیر ، معاونت مدیر عامل در طرح و توسعه و آقای ساری اصلان مدیریت طرح و توسعه و آقای رحمتی ریاست اداره طرح و توسعه با حضور در محل انجمن دوره آموزشی را افتتاح نمودند . اعضای هیات مدیره انجمن ، بازرس  و ریاست کمیته آموزش نیز ، ضمن خوش آمد گویی به حضار در جلسه ، در محیطی صمیمی به گفتگو پرداخته و همکاران فرصت را مغتنم دانسته و  پاره ایی از مشکلات خود را بیان نمودند. آقای خجیر نیز در همین خصوص نظرات خود را بیان نموده و با گشاده رویی طی گفتگو با همکاران رهنمودهای خود را مطرح و آرزوی موفقیت برای همکاران نمودند . لازم به ذکر است ، دوره آموزشی فوق تا 6 شهریور 1398 در محل انجمن ، ادامه داشته و طی 26 جلسه کلاس آموزشی ، پذیرای همکاران ثبت نام کننده در کلاس ، طبق تقویم آموزشی خواهد بود .